NAJNOWSZE KAZANIE

 

Zapraszam do posłuchania tutaj: https://anchor.fm/wojciech-pal

 Oraz tutaj:  

 

 

O tym, że widzenie zależy od miejsca patrzenia (czy jakoś tak… :)   

 

            Górolsko prowda łó górak jest prosto: z dołu, z dolin wyglundajom groźne i wysokie i myncunce we wlazywaniu. Nale, kie sie juz na nie wylyzie, to jakosik inkse sie zdajom… takie bardzij przyjazne.

*  *  *

 Moje propozycje do rozważania dzisiejszego fragmentu z Ewangelii:

 Gdyby tak zacząć czytać ten fragment od końca – na pierwszy plan rzuca się to, że Bóg potępia: ludzi, świat. Tak sobie myślę, że czasami człowieka tak kusi: żeby patrzeć na Boga tylko od strony tej srogości, potępiania, wymierzania kary, wrzucania do piekła itd. Niejeden człowiek buduje sobie taki fałszywy obraz:

     - srogiego Boga Ojca, którego trzeba się bać,

     - Jezusa \-Sędziego, którego trzeba obłaskawiać

     - i Ducha Świętego, którego nie wolno sprowokować.

Tymczasem Jezus jasno i celowo zwraca uwagę na Bożą miłość: Bóg – w pierwszej, drugiej i każdej następnej kolejności – chce KOCHAĆ.

     Bóg Ojciec kocha świat: każdą i każdego z nas!

     Jezus poświęca się dla nas z miłości!

     Duch Święty wspiera nas swoimi podpowiedziami, bo nas kocha!

© ks. Wojciech Pal

*  *  *

 Dzisiaj  rozważamy fragment z Ewangelii według św. Jana [J 3, 16-18]:

 Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2023 by GPIUTMD