Zapraszam do posłuchania tutaj: 

 

O oswajaniu się stada.

 

            Każdy w górach wie, że pies musi się oswoić: z bacą, z juhasami, ze stadem. Tak samo owce – muszą się oswoić z nowymi psami. Ale najpierw muszą się oswoić owce z bacą. Mówiąc metaforycznie: muszą mu zaufać, że będzie je prowadził na dobre pastwiska, że jego głos wskazuje drogę, a jego krzyk nie jest karą – tylko ostrzeżeniem.

*  *  *

Moje propozycje do rozważania dzisiejszego fragmentu z Ewangelii:

 

Tak widzę dzisiejszą scenę: uczniowie, ci z Emaus, kiedy byli przy Jezusie i rozmawiali z Nim – wszystko było takie spokojne. Ale kiedy wrócili do Jerozolimy i są z innymi uczniami, kiedy znienacka pojawia się Jezus – spokój gdzieś się gubi…

Wniosek widzę taki: stracić spokój religijny i emocjonalny w życiu (zwłaszcza w tematach wiary) można właśnie wtedy, gdy się pozostanie na poziomie emocji – a przestanie się rozmawiać z Jezusem!

Ale jest też druga rzecz: czasami trzeba się oswoić z Jezusem i Jego obecnością! Bo On potrafi być zaskakujący, zjawiający się znienacka, przychodzący tak, że wydaje się, iż przynosi niepokój w uporządkowane, zrozumiałe życie.

© ks. Wojciech Pal

*  *  *

Dzisiaj  rozważamy fragment z Ewangelii według św. Łukasza [Łk 24, 35-48]:

 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

 

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2024 by GPIUTMD

Na górę strony