O tym, jak dobrze grać muzykę góralską.

 

             Pytały się dzieci w ognisku muzycznym starego muzyka, ich nauczyciela, dudziarza słynnego na niejedną gminę: jak dobrze grać, coby ludziom dobrze się słuchało , tańczyło i śpiewało?

            Na co ów odparł:

- Grojcie cysto, bez fałsowanio. I tela starcy. I bydzie dobrze.

 *  *  *

 Moje propozycje do rozważania dzisiejszego fragmentu z Ewangelii:

 Ciekawe są dla mnie w tym roku te słowa Jezusa wy też świadczycie o Mnie. To tak, jakby Apostołowie byli w roli Ducha Świętego – Parakleta. Duch Święty jest Prawdą oraz jest Parakletem. Duch Święty daje prawdę i pocieszenie. A zatem: kiedy ja jestem jak Duch Święty? Bo przecież jestem apostołem - jestem po bierzmowaniu. Zatem: kiedy mówię prawdę o Jezusie, kiedy żyję prawdziwie (zgodnie z Ewangelią), kiedy pokazuję, że żyję w kierunku celu, nieba – wtedy daję ludziom pocieszenie, nadzieję i motywację. Tak, jak Duch Święty!

 © ks. Wojciech Pal

*  *  *

 Dzisiaj  rozważamy fragment z Ewangelii według św. Jana [J 15, 26-27, 16; 12-15]:

 Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2024 by GPIUTMD

Na górę strony