[Jl 2,12-18; Ps 51; 2Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18]

           

Rozpoczynając czas Wielkiego Postu warto skorzystać z podpowiedzi, jaką dają nam czytania ze Środy Popielcowej.

            Pierwsze czytanie, z księgi proroka Joela, ma w sobie (w polskim tłumaczeniu) czasownik „NA-WRÓĆCIE SIĘ”. Słyszymy tutaj o „wracaniu-na-nowo”. O drodze powrotnej do Tego, od którego się… odeszło, do Boga: „nawróćcie się do Mnie”. A najlepiej, jak byśmy to mogli poczuć – i do tego właśnie zachęca nas Bóg w Wielkim Poście: żebyśmy poczuli, że warto wrócić do Niego!

            Kiedy czytamy/słuchamy w tym pierwszym czytaniu: „On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli”, to doskonale widać, że Bóg nie chce naszego nawrócenia dla… swojego „widzi-mi-się”, albo swojego zadowolenia, ani nawet swojej radości. Przede wszystkim chodzi Mu o nasze nawrócenie dla… nas samych!

I wtedy okazuje się ten opis cech charakterystycznych Boga bardzo logiczny: bo tylko On – Bóg może okazać nam litość, łaskę, miłosierdzie. Tylko On może się nie rozgniewać na widok naszych słabości, ale z miłością nas przyjąć, gdy chcemy się nawrócić.

            Jeśli idzie o Psalm, to proponuję wziąć go sobie na cały okres Wielkiego Postu. I zwracać uwagę na to, jak będą grać w nas złożenia:
„stwórz-serce czyste”,

„odnów- moc ducha”,

„przywróć – radość”,

„wzmocnij – duchem ofiarnym”,

„otwórz – wargi moje”,

„usta moje – będą głosić Twoją chwałę”.

             W drugim czytaniu Paweł Apostoł podpowiada nam ciekawe odczytanie „po-jednać” się z Bogiem: aby między nami a Nim była jedność! Warto uzmysławiać sobie to za każdym razem, kiedy odmawiamy modlitwę Ojcze nasz – przy słowach: odpuść nam… Szczególnie przed spowiedzią świętą – sakramentem pokuty i pojednania.

              Ewangelię Środy Popielcowej warto wykorzystać jako dobrą zachętę do przeżycia całego Wielkiego Postu: rozmawiać z Bogiem o… sobie! Nie na pokaz, nie przed ludźmi, nie na zewnątrz – ale jak najbardziej wewnątrz.

Jeśli zainwestujemy w jak-naj-częstsze i jak-naj-gorliwsze rozmawianie z Bogiem w czasie Wielkiego Postu, to zupełnie inaczej będzie się nam modliło… w dzień Wielkiej Nocy przy pustym grobie!
Zachęcam!

ks. Wojciech Pal

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2023 by GPIUTMD

Na górę strony