GODKA GÓROLSKA przeniesiona do archiwum prywatnego celem ochrony praw autorskich i późniejszego druku.

*  *  *

 

Moje propozycje do rozważania dzisiejszego fragmentu z Ewangelii:

           

Ostatnio było o owcy, która jest owcą zawsze, a nie tylko wtedy, gdy patrzy na nią pasterz.

Dzisiaj Jezus mówi o pasterzu. Mówi w niezwykły sposób.

Zdaje mi się, że coraz częściej – gdy coś się zepsuje – pojawia się hasło: spoko, kupi się nowe… Idąc za tym sposobem myślenia, pasterz, któremu zgubiły się owce, poszedłby nakupić nowe na targu. To nie pasterz – to ledwo hodowca, kalkulator-zysków-i-strat. Ekonomista, spisyujący na straty, wliczający małe straty w ryzyko gospodarcze.

Jezus jest zupełnie innym Pasterzem i innego pasterzowania uczy. On mówi: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.

Jezus nie porzuca owiec zagubionych. Nie spisuje ich na straty. Nie odpuszcza tak łatwo!

Gdybyś nawet ty spisał siebie na straty, Jezus Ciebie nie odpuści tak łatwo!

„Ciebie”, nie „Tobie”!

 

© ks. Wojciech Pal

*  *  *

 

Dzisiaj  rozważamy fragment z Ewangelii według św. Mateusza [Mt 9, 36 – 10, 8]:

           

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2023 by GPIUTMD

Na górę strony