Zapraszam do posłuchania tutaj: https://anchor.fm/wojciech-pal

 Oraz tutaj:  

 

GODKA GÓROLSKA przeniesiona do archiwum prywatnego celem ochrony praw autorskich i późniejszego druku.

*  *  *

 Moje propozycje do rozważania dzisiejszego fragmentu z Ewangelii:

 Z jednej strony: kiedy ludzie stawali przed królem, to unikali niewłaściwych słów, gestów, postaw. Pozorowali – żeby król nie odkrył prawdziwego oblicza, tego, co się myśli czy czuje. Grali role, zachowywali etykietę.

Z drugiej strony: ludzie chcieli mieć dobrego króla – takiego, który znałby swoich obywateli i podwładnych, znał i odpowiadał na ich problemy. Chciano mieć króla otwartego, budzącego zaufanie, żeby można było przyjść do niego z każdym problemem i sprawą licząc na niezawodną pomoc czy pocieszenie.

Tak samo z Jezusem. Można się Go bać – jako srogiego, karzącego Króla. Unikać szczerego kontaktu z Nim, przestrzegać Jego przykazań i iść za nim z przymusu, nieszczerze, ze strachu, żeby Go nie rozgniewać – bo mnie ukarze i nie pójdę do nieba…

Jezusowi chyba jednak zdecydowanie zależy na drugim sposobie traktowania Go…

 © ks. Wojciech Pal

*  *  *

 Dzisiaj  rozważamy fragment z Ewangelii według św. Jana [J 18, 33b-37]:

 

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2024 by GPIUTMD

Na górę strony