Zapraszam do posłuchania tutaj: https://anchor.fm/wojciech-pal

 Oraz tutaj:  

 

 

Ło góroslkim (gorzkim) pokwoleniu.

 

            Bywa, że górale bywają mistrzami motywacji. Pochwalą tak, żeby pokazać ile jeszcze jest do zrobienia. Taki kiedyś przykład słyszałem – jak mówił jeden do drugiego:

- Kumie, jo juz nie pijem gorzołki!

- Ze nie pijes to jedno. Nale do roboty jakiej byś poseł, a nie ino chodził i godoł, ze nie pijes. Rzucić złe to jedno – a robić dobre to drugie.

*  *  *

 Moje propozycje do rozważania dzisiejszego fragmentu z Ewangelii:

 Jezus nie poprzestaje na usunięciu się z miejsca, w którym zagrażało mu zło.

Jezus nie wychodzi na zero: nie tylko chroni, ale jeszcze rozwija swoją Ewangelię.

I to jest przykład dla naszego nawracania się, dla naszych spowiedzi, rachunków sumienia i postanowień poprawy: usuwając zło – wprowadzać dobro. Bo życie duchowe nie polega na wytworzeniu sterylnej bez-grzechowej pustki. Dusza nie ma być sterylnie czysta po nawróceniu. To jak z ewangeliczną przypowieścią o glebie: nie sztuką jest wyrwać i zaorać chwasty. Sztuką jest posiać, posadzić i pielęgnować tak, aby rosło i kwitło i przynosiło plon!

© ks. Wojciech Pal

*  *  *

 Dzisiaj  rozważamy fragment z Ewangelii według św. Mateusza [Mt 4, 12-23]:

 Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2023 by GPIUTMD

Na górę strony