Konkretną wskazówką do robienia rachunku sumienia jest też… rozpoczynanie rachunku sumienia od modlitwy. Na przykład: Ojcze nasz! Dlaczego tę modlitwę proponuję? Pamiętasz pewnie, że odradzam robienie rachunku sumienia z książeczki. Jeśli wsłuchasz się w słowa modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz), to zauważysz, że już tutaj znajdują się ciekawe propozycje do zapytania – rozrachowania siebie przez własne sumienie.

Spójrz, proszę: kiedy mówisz „Ojcze”, to Jezus dopytuje Cię w Twoim sumieniu: a czy Bóg jest u Ciebie na pierwszym miejscu? Kiedy dodajesz „nasz” – to sumienie jak najbardziej może Cię zapytać wprost: a jak jest u Ciebie z miłością bliźniego? Czujesz?! Przecież to podwójne przykazanie miłości: Boga i bliźniego! Tak!

Któryś jest w niebie = czy nie za bardzo skupiłeś się na ziemi? Czy masz czas, żeby pomyśleć o swoim zbawieniu, o sprawach wiary?

Święć się Imię Twoje = czy Ty święcisz Imię Boga? Nie tylko idzie o drugie przykazanie! Take o trzecie! Także o modlitwę? Czy modlitwa nie jest tylko okazją – spotkaniem biznesowym do „załatwienia sprawy” u Boga? Czy święcisz Imię – czy wykorzystujesz miłość i pomocność Boga do targów?

Przyjdź Królestwo Twoje = jak się mają sprawy z Twoim myśleniem o śmierci? Czy aby nie odciągasz spowiedzi, nawrócenia, poprawy? Jak Ci idzie mówienie o wierze? Jakim jesteś apostołem? Jaki przykład dajesz – dzieciom, chrześniakom, tym, dla których jesteś świadkiem z bierzmowania? kolegom, młodszym, ale i starszym? Niewierzącym?

Bądź wola Twoja = bolesne, ale: czy tylko się kłócisz, wadzisz, targujesz (jak coś potrzebujesz, albo coś złego się dzieje)?– czy próbujesz pytać Boga o radę, przychodzić do Niego z zapytaniem? Czy dociekasz: jakie podpowiedzi ma dla Ciebie Bóg?

Jako w niebie – czy modlisz się za zmarłych? Czy odwiedzasz ich groby (jeśli dasz radę)? Jak o nich mówisz? Jaki masz kontakt z Twoimi Patronami, Aniołem Stróżem, z Duchem Świętym? Jak wykorzystujesz dary Ducha Świętego (pamiętasz w ogóle jakie one są?)

Tak i na ziemi = jak traktujesz tę ziemię? Czy czynisz sobie ją poddaną (rdz) czy ją niszczysz? Jak z miłością do ojczyzny, jak z życiem w sąsiedztwie, z traktowaniem ludzi w kolejce, na ulicy, w samochodzie, z szacunkiem dla starszych, miłosierdziem dla bezdomnych, biednych, chorych itd.? Jak z zaangażowaniem w sprawy społeczne?

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj = Jak z Twoją pracą. Obowiązkami? Jak z wypoczynkiem? Jak z gospodarowaniem, oszczędzaniem, inwestowaniem? Jak z pomnażaniem Twoich talentów: rozwijasz się, czy zakopałeś się w ziemi i leżysz, jak ten ukryty talent?

I odpuść nam nasze winy = jak z korzystaniem z sakramentów, jak z czytaniem Pisma Świętego, jak z Twoim nawracaniem się? Nad czym pracujesz? W czym się polepszasz? Czy znasz swoje wady i grzechy – a jeśli tak: czy poznajesz: co Cię kusi, jak to działa itd.?

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom = jak z Twoim wybaczaniem? Umiesz się pojednać? Doprowadzasz do pojednania – wyciągasz sam pierwszy rękę? A może lubisz rozdrapywać, rozjątrzać spoty i rany? Lubisz hodować zawiść, urazę, nienawiść? czy sam

I nie wódź nas na pokuszenie = jak z Twoim życiem duchowym? Jak z unikaniem pokus? Jak z robieniem rachunku sumienia – wsłuchujesz się w niego? Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem – jak to wygląda u Ciebie?

Ale nas zbaw ode złego = jak z Twoim zaufaniem w pomoc i siłę od Pana Boga? Jak z nadzieją, jak z ufnością, jak z Twoją współpracą z Bogiem? Jak to wygląda: czy wolisz, żeby Bóg Cię otoczył ochronną tarczą? Czy nie wystawiasz Pan Boga na próbę: szukasz pokusy, prowokujesz grzech, organizujesz grzeszną sytuację itp.? Nie wystawiasz Pana Boga na próbę?

Amen = co obiecasz Bogu po tym rachunku sumienia: nad czym chcesz pracować? Co poprawić, co usunąć? Co usprawnić? W czym się nawrócić? Co w tym celu zrobisz? Co do tego celu użyjesz? Jak to zrobisz?

Podziel się:
Podziel się:

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2022 by GPIUTMD

Na górę strony