Gdyby czytać Księgi Starego Testamentu w oryginale – natknąć można by się na dwa określenia tego specyficznego rodzaju miłości jakim jest miłosierdzie. Pierwszy – hesed – oznacza Bożą łaskawość względem człowieka (tłumaczone jako miłosierdzie właśnie), dobroć. Drugi – rahamim – to rzeczownik określający Boża opiekę i łaskawość względem człowieka. Jest on niezwykle ciekawy, gdyż w swojej istocie określa ten rys Boga (łaskawość) na zasadzie porównania do bezpieczeństwa i spokoju jakie daje matczyne łono.

Jak widać z samych znaczeń wyrazów używanych w tekstach natchnionych Starego Testamentu, Miłosierdzie wyrażone w kanonicznych tekstach żydowskich ujmuje Miłość Boga do człowieka w całej jej pełni: zarówno jako ojcowsko-sprawiedliwe i nieraz karcące traktowanie, jak też jako matczyną opiekę i troskę o stworzone życie oraz jego podtrzymywanie. Ten układ patriarchalny zawiera w sobie znaną nam prawdę wiary: Bóg jest sędzią sprawiedliwym...

Podziel się:
Podziel się:

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2022 by GPIUTMD

Na górę strony