Zapraszam do posłuchania tutaj: https://anchor.fm/wojciech-pal

 Oraz tutaj:  

 

O rodzicach, Jasiu i starym drzewie.

 

            GODKA GÓROLSKA przeniesiona do archiwum prywatnego celem ochrony praw autorskich i późniejszego druku.

 *  *  *

 Moje propozycje do rozważania dzisiejszego fragmentu z Ewangelii:

 Niesamowita jest ta scena!

Tyle lat czytam i rozmyślam ten fragment, a dopiero teraz zauważyłem, niesamowitą sprawę! Jezus pyta Uczniów i robi wywiad na temat samego siebie. Uderzające są opinie na temat Jezusa. Ludzie uważają Go za któregoś z dawnych proroków: od tego najbardziej mocnego i tajemniczego – Eliasza, przez pozostałych, aż do najbardziej aktualnego, który pewnie niejednemu jeszcze w uszach i sercu brzmi – Jana Chrzciciela.

Okazuje się, że Jezus robiąc ten wywiad, sprawdza, wręcz testuje pewne spojrzenie u swoich uczniów. Wszyscy inni bowiem, owi ludzie – widzą w Jezusie przeszłość. Uczniowie widzą w Jezusie przyszłość – Mesjasza!

I to mnie uderza, że Jezus tak przekonał Uczniów, tak przemienił, że zobaczyli w Nim swoją przyszłość! Uwierzyli Mu!

Przy takim rozumieniu, to także mi się składa, dlaczego Jezus surowo przestrzega, żeby nie mówili o tym ludziom. Ludziom, którzy jeszcze teraz Jezusa nie spotkali – którzy teraz jeszcze w Niego nie uwierzyli. Ludzie Ci na razie Jezusa przyklejają do i porównują z przeszłością. Muszą się jednak z Nim spotkać, żeby zmienił ich myślenie i żeby – uwierzywszy w Niego – mogli patrzeć na Jezusa w teraźniejszości oraz widzieli w Nim swoją przyszłość!

 © ks. Wojciech Pal

*  *  *

 Dzisiaj  rozważamy fragment z Ewangelii według św. Łukasza [Łk 9, 18-24]:

 Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

Ksiądz Wojciech Pal - góralMoja gwara jest raczej intuicyjna. Raczej ze słyszenia, z dzieciństwa - niż ze słowników i opowiastek. Raczej beskidzka - niż podhalańska.

Podziel się:
Więcej…

Liczba odwiedzin:

© 2009-2024 by GPIUTMD

Na górę strony